พวกเราเล่าเรื่อง

พ.จ.อ.ชำนาญ รอดพุฒ

พ.จ.อ.ชำนาญ รอดพุฒ

เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร กฟผ. ว่า พ.จ.อ.ชำนาญ  รอดพุฒ เป็นนักบริหารจัดการ นักพัฒนา นักวิชาการ นักปฏิบัติการ นักวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพืชพันธ์ สัตว์น้ำ ซึ่งนับว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเปรียบประหนึ่งเพชรเม็ดเอกของ กฟผฝอย่างแท้จริง

ทร.ทำคนให้เป็นคน

ทร.ทำคนให้เป็นคน

เริ่มเรื่อง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2502  มีคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกชาวนาชาวไร่ ฯลฯ ใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล กางเกงีกากีขาสั้น ใส่เสื้อยืดสีขาว คอขลิบสีน้ำเงิน มารวมตัวกันอยู่ที่กรมยุทธศึกษา ทร. ในพระราชวังเดิม ธนบุรี ตั้งแต่ 08.00 น. นั้นหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้น ได้มีคำสั่งจาก ทร. ให้มาขึ้นรถที่นี่เพื่อจะเดินทางไป จ.ชลบุรี เพราะเขาเหล่านั้นสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนั่งเอง

ชนะ พึ่งเสือ

ประวัติ
2500 :                       มัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.อำนวยศิลป์ ธนบุรี
2502 – 2503 :            นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าพิเศษ สื่อสาร
ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 95 คะแนน ถูกปลดจากสถานะนักเรียนจ่า
2503 – 2505 :            ครูฝึก ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน
2506 – 2509  :           พนักงานส่งเอกสาร บริษัทยูเนียนไทยโปรดิ๊วซ์ จำกัด
2510 – 2512 :            พน้กงานบัญชี Renold Construction Holding ก่อสร้างสถานีเรดาห์ แค๊มป์รามสูร อุดรธานี
2512 – 2516 :            หัวหน้าฝ่ายคำนวน 47th Finance Section US Army Support Thailand แค๊มป์วายาม่า และแค๊มป์แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี อ่านเพิ่ม

คุณเสมอ เถียรทวี นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าปืน พรรคนาวิน

คุณเสมอ เถียรทวี นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าปืน พรรคนาวิน

ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์. ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก อ่านเพิ่ม

น.ต.วัฒนะ บุษสาย ร.น. เล่าเรื่อง

น.ต.วัฒนะ บุษสาย ร.น. เล่าเรื่อง

เกิดวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2484ที่จังหวัดราชบุรี
เป็นบุตรคนโตของพี่น้อง 6 คน คุณพ่อศิริพันธ์ คุณแม่สุนันทา บุษสาย
เรียนจบมัธยม 6  พ.ศ. 2501 รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
เป็นนักฟุตบอลรุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ ประจำโรงเรียน
อ่านเพิ่ม

น.อ.ธงชัย จันทร์อรุณ ร.น.

น.อ.ธงชัย จันทร์อรุณ ร.น.

เกิดเมื่อ 20 ม.ค. 2482 ตรงกับวันเสาร์ขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 10 คนของคุณพ่อสนอง คุณแม่อรวรรณ จันทร์อรุณ ครอบครัวยากจนมาก เมื่ออายุ 9 ขวบไปอยู่วัด เป็น ผช.นักบิณฑ์(เด็กวัด) วัดเกตการาม อยู่วัดรวม 9 ปี จนเรียนจบชั้น ม.6 จากโรงเรียนบางคณฑี”สกลวิสุทธี” เมื่อปี 2500
อ่านเพิ่ม

พรหมลิขิต บุญบารมี หรือ ชตาชีวิต

อันชีวิตคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ บรรพบุรุษได้สั่งสอนว่า ที่ได้เกิดมาเป็นคนนี้คือ บุญบารมี ที่เกิดมาครบอาการ 32 นั้นก็เป็นบุญตัว เมื่อโตขึ้นได้ดิบได้ดีก็เป็นเพราะบุญตัว มีชีวิตสุขสบายก็เพราะบุญตัว บ้างก็ว่าที่ได้เกิดมาในตระกูลสูงก็เพราะพรหมลิขิตมีวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าคนนายคนก็เพราะพรหมลิขิต เดินไปเดินมาได้คู่ครองที่สวยงาม หล่อเหลา แถมร่ำรวยก็เพราะชะตาชีวิต อันสิ่งนี้นั้น ที่เราเกิดมาแล้วได้เป็นไปตามครรลองของชีวิต ที่บางทีเราไม่ได้หวังไว้ ไม่มีได้มีความสามารถที่จะทำไปได้ถึงปานนั้น แต่ทุกอย่างก็ได้เป็นไปแล้ว สำเร็จแล้ว ได้เกิดขึ้นขึ้นแล้ว อันนี้จะเรียกว่าอะไรดีหรือ บุญวาสนา ชะตาชีวิตหรือพรหมลิขิตกันแน่ แล้วคนที่เกิดมาพิการ ยากจนข้นแค้น ลำบากยากเข็นตลอดชีวิต ไม่มีแม้แต่อาหารจะกิน ไม่มีแม้แต่ที่จะดิ้นตาย มันอะไรกัน บุญวาสนา ชะตาชีวิต หรือ พรหมลิขิตครับ. อ่านเพิ่ม

Copyright © 2019. All rights reserved.