tonenavy

ประสาท ภู่ทองคำ

ประสาท ภู่ทองคำ

นายประสาท  ภู่ทองคำ เป็นนักพัฒนาท้องถิ่นที่มีเจตคติในการทำงานว่า “ความสำเร็จของคนเรานั้น มิได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา” ดังนั้นด้วยความิริยะอุตสาหะ เสียสละและกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ จึงทำให้สามารถพัฒนาราษฎรในตำบลบ้านแยง และตำบลอื่น ๆ ในอำเภอนครไทยและอำเภอใกล้เคียง ได้รู้จักสร้างเสริมรายได้เพื่อหารายได้หมุนเวียนมาเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

วีรกรรม ของ นาวาตรี เดชา ขำจิตร นรจ.ทร.รุ่น 2502

เมื่อ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ น.ท.วสินธ์ สาริกะภูติ ผบ.ฉก.นย.๑๙๒ ได้รับ คำสั่ง จาก มทภ. ๔ / ผอ.รส.ต. ให้ไป ประชุม ที่ กองกำกับการ ตำรวจภูธร จังหวัดยะลา เพื่อวางแผน ปราบปราม ขจก. อ่านเพิ่ม

การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย

การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย
ภายหลัง จากที่กองทัพเรือ ได้ส่งกำลัง เข้าร่วมฝึก ตามแผนยุทธการสามชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ในการปราบปราม ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ที่ภูหินร่องกล้า บริเวณ รอยต่อ ของจังหวัด พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดเลย ได้เสร็จสิ้น และ ประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดี แล้วนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีคำสั่ง ให้กองทัพเรือ จัดกำลัง เข้าทำการ ร่วมฝึก ตามแผนยุทธการ ผาภูมิ เพื่อปราม ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ที่ดอยผาจิ ซึ่งเป็น รอยต่อ ของจังหวัด เชียงราย และ จังหวัดน่าน อีกครั้งหนึ่ง อ่านเพิ่ม

พ.จ.อ.ชำนาญ รอดพุฒ

พ.จ.อ.ชำนาญ รอดพุฒ

เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร กฟผ. ว่า พ.จ.อ.ชำนาญ  รอดพุฒ เป็นนักบริหารจัดการ นักพัฒนา นักวิชาการ นักปฏิบัติการ นักวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพืชพันธ์ สัตว์น้ำ ซึ่งนับว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเปรียบประหนึ่งเพชรเม็ดเอกของ กฟผฝอย่างแท้จริง

ทร.ทำคนให้เป็นคน

ทร.ทำคนให้เป็นคน

เริ่มเรื่อง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2502  มีคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกชาวนาชาวไร่ ฯลฯ ใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล กางเกงีกากีขาสั้น ใส่เสื้อยืดสีขาว คอขลิบสีน้ำเงิน มารวมตัวกันอยู่ที่กรมยุทธศึกษา ทร. ในพระราชวังเดิม ธนบุรี ตั้งแต่ 08.00 น. นั้นหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้น ได้มีคำสั่งจาก ทร. ให้มาขึ้นรถที่นี่เพื่อจะเดินทางไป จ.ชลบุรี เพราะเขาเหล่านั้นสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนั่งเอง

ชนะ พึ่งเสือ

ประวัติ
2500 :                       มัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.อำนวยศิลป์ ธนบุรี
2502 – 2503 :            นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าพิเศษ สื่อสาร
ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 95 คะแนน ถูกปลดจากสถานะนักเรียนจ่า
2503 – 2505 :            ครูฝึก ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน
2506 – 2509  :           พนักงานส่งเอกสาร บริษัทยูเนียนไทยโปรดิ๊วซ์ จำกัด
2510 – 2512 :            พน้กงานบัญชี Renold Construction Holding ก่อสร้างสถานีเรดาห์ แค๊มป์รามสูร อุดรธานี
2512 – 2516 :            หัวหน้าฝ่ายคำนวน 47th Finance Section US Army Support Thailand แค๊มป์วายาม่า และแค๊มป์แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี อ่านเพิ่ม

คุณเสมอ เถียรทวี นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าปืน พรรคนาวิน

คุณเสมอ เถียรทวี นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าปืน พรรคนาวิน

ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์. ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก อ่านเพิ่ม

น.ต.วัฒนะ บุษสาย ร.น. เล่าเรื่อง

น.ต.วัฒนะ บุษสาย ร.น. เล่าเรื่อง

เกิดวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2484ที่จังหวัดราชบุรี
เป็นบุตรคนโตของพี่น้อง 6 คน คุณพ่อศิริพันธ์ คุณแม่สุนันทา บุษสาย
เรียนจบมัธยม 6  พ.ศ. 2501 รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
เป็นนักฟุตบอลรุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ ประจำโรงเรียน
อ่านเพิ่ม

น.อ.ธงชัย จันทร์อรุณ ร.น.

น.อ.ธงชัย จันทร์อรุณ ร.น.

เกิดเมื่อ 20 ม.ค. 2482 ตรงกับวันเสาร์ขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 10 คนของคุณพ่อสนอง คุณแม่อรวรรณ จันทร์อรุณ ครอบครัวยากจนมาก เมื่ออายุ 9 ขวบไปอยู่วัด เป็น ผช.นักบิณฑ์(เด็กวัด) วัดเกตการาม อยู่วัดรวม 9 ปี จนเรียนจบชั้น ม.6 จากโรงเรียนบางคณฑี”สกลวิสุทธี” เมื่อปี 2500
อ่านเพิ่ม

1 2
Copyright © 2019. All rights reserved.