ชนะ พึ่งเสือ

ประวัติ
2500 :                       มัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.อำนวยศิลป์ ธนบุรี
2502 – 2503 :            นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าพิเศษ สื่อสาร
ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 95 คะแนน ถูกปลดจากสถานะนักเรียนจ่า
2503 – 2505 :            ครูฝึก ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน
2506 – 2509  :           พนักงานส่งเอกสาร บริษัทยูเนียนไทยโปรดิ๊วซ์ จำกัด
2510 – 2512 :            พน้กงานบัญชี Renold Construction Holding ก่อสร้างสถานีเรดาห์ แค๊มป์รามสูร อุดรธานี
2512 – 2516 :            หัวหน้าฝ่ายคำนวน 47th Finance Section US Army Support Thailand แค๊มป์วายาม่า และแค๊มป์แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี


2517 – 2519 :            พนักงานท้องถิ่น ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น  สวิสเซอร์แลนด์
สถานเอกอัครราชทูตได้ส่งตัวไปรับใช้สมเด็จพระบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ที่ตำหนักโลซานน์เป็นคนขับรถ และคนรับใช้
2519 – 2522 :            พนักงานโทรศัพท์ และทั่วไป สถานทูตกาน่า ประจำกรุงบอนน์ เยอรมันนี
2522 – 2523 :            พนักงานบัญชีสถานทูตแซมเบีย ประจำกรุงบอนน์ เยอรมันนี
2523 – 2535 :            ผู้ช่วยสมุห์บัญชี และสมุห์บัญชีในโอกาสต่อมา สถานทูตจาไมก้า ประจำกรุงบอนน์ เยอรมันนี
ทำธุรกิจส่วนตัว ผู้นำเข้าผักผลไม้ไทย และเครื่องกระป๋องไทย เข้าตลาดเยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์
2536 – 2540 :            กรรมการผู้จัดการ South East Asia Supermarket, Frankfurt, Germany
SKS Import & Export Co.,Ltd., Frankfurt, Germany
เจ้าของ Chana’s Impot & Distributor, Bonn Germany และ Chana’s Asia Supermarket, Bonn, Germany
2540 – 2543 :            ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถานีโทรทัศน์ไทยเวฟ THAIWAVE International Broadcasting Co.,Ltd.
Muggensturm, Germany.(ทีวีไทยช่องแรกในยุโรป)
2550 – 2556 :            เจ้าของ            1. ร้านอาหารไทย “ทองไทย” กรุงเวียนนา ออสเตรีย
2. ร้านอาหารไทย “คนไทย” เกาะมายอก้า สเปน
2556 – 2558 :            เจ้าของ Project Thailand Global IPTVเป็นผู้นำสัญญานทีวีไทยส่งผ่าน Fiber Optic Internet สู่ตลาดคนไทยทั่วโลก
ปัจจุบัน:                     เจ้าของ MindThai EU Group, Business Consultant ที่ปรึกษาให้คนไทยที่สนใจการทำธุรกิจในยุโรป และ AEC

Copyright © 2019. All rights reserved.