หน้าแรก

นาวิกโยธิน

พรรคนาวิน

พรรคกลิน

เหล่าสื่อสาร

เหล่าพยาบาล

สมทบ

เกี่ยวกับเรา

  1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ นรจ.ทร.2502
  2. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนจ่ารุ่นลูกหลาน
  3. เพื่อแสดงให้นักเรียนจ่ารุ่นลูกหลานได้เห็นความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่าง
  4. เพื่อยืนยันถึงวิชาความรู้ของแต่ละพรรคเหล่าที่ได้รับจาก รร.ชุมพลทหารเรือนั้น สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
  5. เพื่อยืนยันว่า รับราชการกองทัพเรือ เป็นอาชีพที่มั่นคง และมีเกียรติสูง

ติดต่อสอบถาม

ชนะ พึ่งเสือ
Line ID : chanap 
e-mail: chana_tba@yahoo.com
หมายเลขติดต่อ: 0856878719, 0626212320
Copyright © 2019. All rights reserved.